Kontakty

info@wawfashion.sk

Sídlo spoločnosti

MARELI Trade s.r.o.                                                                                                                                                                                                       

Nad Tehelňou 2304/7                                                               

911 01 Trenčín

Slovenská Republika

 

IČO: 36671231

IČ DPH: SK2022233686

Banka: Tatrabanka a.s.

IBAN SK5211000000002628801806

BIC : TATRSKBXXXX

Zap. v OR Okresného súdu Trenčín, odd: Sro, Vl.č.: 17032/R