Odstąpienie od umowy

Szanowny Kliencie,

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, za wyjątkiem przewoźnika, przejmie produkt w posiadanie.

Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie i odsyłając towar nawet bez usuniętych metek identyfikacyjnych. W tym celu mogą Państwo skorzystać z poniższego formularza internetowego lub pobrać, wypełnić i przesłać wzór formularza „ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY” w formie papierowej wraz z towarem.

Po odstąpieniu od umowy zwrócimy Ci płatności dokonane w związku z zawarciem umowy, w szczególności cenę zakupu, w tym koszty dostarczenia Ci towaru. Nie dotyczy to dodatkowych kosztów, jeśli wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas. Płatności zostaną Państwu zwrócone bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy i zwróconego towaru. Ich zapłata nastąpi poprzez przelew środków na rachunek bankowy wskazany w niniejszym odstąpieniu od umowy, bez pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Płatność za zakupiony towar zostanie Państwu wypłacona dopiero po dostarczeniu zwracanego towaru na nasz adres:

MARELI Trade s.r.o.

Nad Tehelňa 2304/7

911 01 Trenczyn

Republika Słowacji

Przy wpisywaniu danych firmy transportowej prosimy o podanie naszego adresu e-mail kontaktowego info@wawfashion.sk