Výmena tovaru

Vážený zákazník,

pre zjednodušenie postupu a ako náhradu za odstúpenie od zmluvy pre účel výmeny tovaru, sme pre Vás vytvorili možnosť výmeny tovaru priamo cez online formulár.

Výmena tovaru sa riadi základnými pravidlami. Všetky podmienky a viac informácií nájdete v sekcií obchodné podmienky.

Kupujúci môže požiadať o výmenu tovaru. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný informovať predávajúceho mailom na adrese info@wawfashion.sk alebo pomocou online formulára. Predávajúci následne oboznámi kupujúceho o ďalšom postupe a tiež dostupnosti tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie výmeny tovaru. Predávajúci znáša náklady na zaslanie vymeneného tovaru kupujúcemu jednorazovo. Pri každej následnej výmene tovaru budú kupujúcemu účtované náklady na dopravu podľa platného cenníka a to aj ak je vytvorená nová objednávka za účelom výmeny tovaru.